Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα

E-mail Εκτύπωση PDF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ PROJECT

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

 

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες είναι παρατηρητές, μπορούν να παραδώσουν το project για το εργαστηριακό μάθημα ηλεκτρικά κυκλώματα μέχρι της 24/5/2018.

 

Η τελική εξέταση θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

29/5/2018 Τρίτη 8:00-10:00

29/5/2018 Τρίτη 10:00-12:00

31/5/2018 Πέμπτη 10:00-12:00

31/5/2018 Πέμπτη 12:00-14:00

Οι παρατηρητές που θέλουν να συμμετέχουν στην τελική εξέταση, να με ενημερώσουνστο παρακάτω email:

tonia_plir@yahoo.gr

 

Η διδάσκουσα

Πασχαλίδου Αντωνία-Μαρία

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες