Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας

E-mail Εκτύπωση PDF

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Η Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας, θα π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί

στις 13 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και   ώρα 12:00

στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»    

 

Όσοι Προπτυχιακοί φοιτητές δεν έχουν καμία υποχρέωση (μαθήματα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία) και πρόκειται να πάρουν μέρος στην ορκωμοσία θα πρέπει:

 

  1. Να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29 Μαΐου 2018. (Όσοι έχουν κάνει αίτηση και έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση)
  2. Να προσκομίσουν βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη ότι δεν χρωστάνε βιβλία.
  3. Να προσκομίσουν βεβαίωση από το γραφείο Διασύνδεσης ότι έχουν καταθέσει απογραφικό δελτίο.
  4. Να πληρώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. για τον πάπυρο και να φέρουν την απόδειξη στη Γραμματεία.
  5. Να επιστρέψουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα και την κάρτα σίτισης.

 

 

 

Την ημέρα της ορκωμοσίας οι υποψήφιοι να προσέλθουν στη Γραμματεία μέχρι τις 11:00 για τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.

 

 

Γραμματεία Τμήματος

 

 

 

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες