Ασύρματες Επικοινωνίες (Ε) - Ενδιάμεση Εξέταση

E-mail Εκτύπωση PDF

Ασύρματες Επικοινωνίες (Ε) - Ενδιάμεση Εξέταση

 

Η ενδιάμεση εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος των Ασύρματων Επικοινωνιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και την Παρασκευή 27

Απριλίου 2018. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα πέντε πρώτα εργαστηριακά μαθήματα.

 

Οι παρατηρητές του εργαστηρίου καλούνται να προσέλθουν στο εργαστήριο την εβδομάδα 16-20 Απριλίου 2018, κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής του εργαστηρίου, προκειμένου να εγγραφούν σε κάποιο από τα τμήματα εξέτασης.

 

Η διδάσκουσα,

 

Δέσποινα Τσιπουρίδου

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες