Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Ι (εαρινό εξάμηνο 2017-2018)

E-mail Εκτύπωση PDF

Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Λειτουργικά Συστήματα Ι (εαρινό εξάμηνο 2017-2018)

 

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο Λειτουργικά Συστήματα Ι (υποχρεωτικής παρακολούθησης και παρατηρητές) ότι η βαθμολογία στο εργαστήριο θα προκύψει από δύο γραπτές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η πρώτη αξιολόγηση θα έχει βαρύτητα 40% στον τελικό βαθμό ενώ η δεύτερη 60%. Η πρώτη αξιολόγηση θα διεξαχθεί την εβδομάδα πριν από τις διακοπές του Πάσχα (26-30 Μαρτίου) και η δεύτερη την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου.

Οι παρατηρητές στο εργαστήριο (οι φοιτητές δηλαδή που το έχουν παρακολουθήσει αλλά έχουν κοπεί από βαθμό σε προηγούμενα εξάμηνα) θα πρέπει να προσέλθουν στους διδάσκοντες κατά τις ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων για να εγγραφούν σε κάποιο από τα τμήματα μέχρι και μια εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή της πρώτης αξιολόγησης.

Η ύλη της πρώτης αξιολόγησης θα είναι αυτή που θα έχει διδαχθεί ως τότε (εντολές DOS: cd, dir, cls, md, rd, tree, edit, attrib, copy, xcopy, move, ren, del, type, more, find, sort, comp, ανακατεύθυνση, διοχέτευση). Σχετικές σημειώσεις καθώς και τα φυλλάδια των τεσσάρων πρώτων μαθημάτων είναι αναρτημένα στη σελίδα του κ. Νικολαΐδη.


Οι διδάσκοντες
Αθανάσιος Νικολαΐδης
Λεωνίδας Φραγγίδης

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες