Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών (Εαρινό 2017-2018) Τμήματα κ. Πολίτη

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Δίκτυα Υπολογιστών (Εαρινό 2017-2018)

Τμήματα κ. Πολίτη

 

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών (υποχρεωτικής παρακολούθησης και παρατηρητές) ότι η βαθμολογία στο εργαστήριο θα προκύψει από δύο γραπτές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η πρώτη αξιολόγηση θα έχει βαρύτητα 40% στον τελικό βαθμό ενώ η δεύτερη 60%. Επιπλέον, θα δοθεί μια προαιρετική εργασία η βαρύτητα της οποίας θα είναι 20%. Η εργασία θα δοθεί στο πρώτο εργαστηριακό μάθημα κάθε τμήματος μετά τις εορτές του Πάσχα.

Οι ημερομηνίες των γραπτών αξιολογήσεων για τα τμήματα του κ. Πολίτη είναι οι παρακάτω:

1η Αξιολόγηση:

Τμήματα Δευτέρας (Ε1, Ε2) - 26/03/2018

Τμήματα Τρίτης (Ε3, Ε4) - 27/03/2018

Τμήματα Τετάρτης (Ε5) - 28/03/2018

2η Αξιολόγηση:

Τμήματα Δευτέρας (Ε1, Ε2) - 04/06/2018

Τμήματα Τρίτης (Ε3, Ε4) - 29/05/2018

Τμήματα Τετάρτης (Ε5) - 30/05/2018

Οι παρατηρητές στο εργαστήριο (οι φοιτητές δηλαδή που το έχουν παρακολουθήσει αλλά έχουν κοπεί από βαθμό σε προηγούμενα εξάμηνα) θα πρέπει να προσέλθουν στον διδάσκοντα κατά τις ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων για να εγγραφούν σε κάποιο από τα τμήματα μέχρι και μια εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή της κάθε αξιολόγησης. Εάν έχουν παραδώσει εργασία σε προηγούμενα εξάμηνα και θέλουν να προσμετρηθεί ο βαθμός τους, τότε θα πρέπει επίσης να τον επιβεβαιώσουν με τον διδάσκοντα. Εάν επιθυμούν να παραδώσουν εκ νέου την εργασία για να βελτιώσουν τον βαθμό τους θα πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως τον διδάσκοντα.

 

Α. Χ. Πολίτης

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες