Ανακοίνωση Σύγκλησης Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ για τη συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων

E-mail Εκτύπωση PDF

Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για τη συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων για την πλήρωση:

μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ»

μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Ελέγχου και Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών».

μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες και Πρωτόκολλα Δικτύων Η/Υ».

Για την ανακοίνωση πάτησε εδώ

 
Εύη Μαραντίδου
Γραμματέας Τμήματος
 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες