ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 12:00-16:00

E-mail Εκτύπωση PDF
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 12:00-16:00
 
Καλούνται οι φοιτητές που ασκήθηκαν στο Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων, στα Τμήματα της Πέμπτης 12:00-14:00 και 14:00-16:00 να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανακολουθία, οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα.
 
 
 
Ο Διδάσκων
 
Ιωάννης Καλόμοιρος
 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες