ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (θ), ΙΑΝ-ΦΕΒ. 2018

E-mail Εκτύπωση PDF

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (θ), ΙΑΝ-ΦΕΒ. 2018

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα Υπολογιστικών

Τεχνικών και Συστημάτων (έξω από το γραφείο "ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" των  κκ.

Λάντζου και Ζιώγα), στο ισόγειο του κτηρίου Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Επίδειξη γραπτών, σύμφωνα μόνο με τους όρους της έντυπης ανακοίνωσης στον ίδιο πίνακα, στις 20-21 Φεβρουαρίου

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες