Ημερίδα Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018: Ανοίγοντας τον δρόμο για τα δίκτυα 5G

E-mail Εκτύπωση PDF

Ημερίδα Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018: Ανοίγοντας τον δρόμο για τα δίκτυα 5G

 

https://mail.teicm.gr/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=61389&_part=2&_mimewarning=1&_embed=1

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες