Τελική Εξέταση «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο» - Φραγγίδης

E-mail Εκτύπωση PDF

Τελική Εξέταση «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο» - Φραγγίδης

Η τελική εξέταση στο μάθημα «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο» για τα τμήματα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/1/2018. Στην εξέταση μπορούν να συμμετέχουν και οι παρατηρητές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει HTML, PHP και MySQL σύμφωνα με τις σημειώσεις του εργαστηρίου. Ο βαθμός της εξέτασης καταλαμβάνει το 60% του τελικού βαθμού.

ΑΜ

Ε2 - Τετάρτη 10-12

3817

3511

3732

3558

3747

3734

3425

3765

2934

Ε3 - Τετάρτη 12-14

3800

3849

3738

3087

3590

3555

3387

3690

3851

3103

Ε4 - Τετάρτη 14-16

3095

3779

3486

3832

3610

2937

3566

3855

3173

Ο Διδάσκων

Δρ. Λεωνίδας Φραγγίδης

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες