ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που έχουν τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες κι επιθυμούν να αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία, ότι η διαδικασία με την οποία ο φοιτητής εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένα θέματα πτυχιακών εργασιών, είναι με αποστολή email στον καθηγητή που έχει ανακοινώσει το θέμα.
 
Η εφαρμογή ethesis την οποία χρησιμοποιεί ο Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων αφορά μόνο στις πτυχιακές εργασίες που προτείνουν οι καθηγητές του Τομέα αυτού.
 
Συνεπώς, οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν θέματα πτυχιακών εργασιών που προσφέρονται από τους Τομείς Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών & Βιομηχανικών Εφαρμογών, θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους απευθείας στους καθηγητές των Τομέων αυτών με email.
 
Καθότι αρκετοί φοιτητές δεν κατανόησαν ότι η εφαρμογή ethesis αφορά αποκλειστικά και μόνον στις πτυχιακές εργασίες που προσφέρονται από τον Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων, η διαδικασία ανάθεσης πτυχιακών εργασιών θα επιμηκυνθεί χρονικά κατά δέκα (10) ημέρες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για το σύνολο των πτυχιακών εργασιών που προσφέρονται στο Τμήμα. 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αναστάσιος Παπατσώρης
 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες