Αρχείο Ελλιπούς Παρακολούθησης για το μάθημα "Αρχιτεκτονική Η/Υ - Εργαστήριο"

E-mail Εκτύπωση PDF

Αρχείο Ελλιπούς Παρακολούθησης για το μάθημα "Αρχιτεκτονική Η/Υ - Εργαστήριο"

Οι παρακάτω φοιτητές φέρεται να έχουν Ελλιπή Παρακολούθηση στο μάθημα "Αρχιτεκτονική Η/Υ - Εργαστήριο" μετά το πέρας του Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017.

Α.Μ. Εξάμηνο Εξάμηνο
Βεβαίωσης Τμήμα Σχόλια
1229 20 13-14Ε Ε7 Πέμπτη 5-6 Ελλιπής Παρακολούθηση
1271 19 16-17Ε Ελλιπής Παρακολούθηση
1824 18 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
1905 18 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
2228 16 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
2595 13 13-14Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
2678 12 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
2709 12 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
2718 14 15-16Ε Ε7 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
2753 10 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
2762 11 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
2776 12 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
2785 12 13-14Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
2820 12 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
2868 12 13-14Ε Ε6 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
2887 12 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
2889 10 14-15Ε Ε2 ΤΡΙΤΗ 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
2903 9 14-15Ε Ε1 ΤΡΙΤΗ 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
2922 10 13-14Ε Ε6 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
2938 10 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
2965 10 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
2995 10 14-15Ε Ε3 ΤΡΙΤΗ 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
3008 10 13-14Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
3061 10 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
3077 10 13-14Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
3080 10 13-14Ε Ε7 Πέμπτη 5-6 Ελλιπής Παρακολούθηση
3104 9 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3109 10 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
3134 10 13-14Ε Ε10 Πέμπτη 8-9 Ελλιπής Παρακολούθηση
3143 10 13-14Ε Ε6 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
3186 14 16-17Ε Ελλιπής Παρακολούθηση
3241 8 13-14Ε Ε5 Τετάρτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3248 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3262 8 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3273 12 16-17Ε Ελλιπής Παρακολούθηση
3281 8 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3381 8 13-14Ε Ε10 Πέμπτη 8-9 Ελλιπής Παρακολούθηση
3383 12 16-17Ε Ελλιπής Παρακολούθηση
3384 10ο 15-16Ε Ε8 Πέμπτη 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
3424 8 14-15Ε Ε7 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3435 8 13-14Ε Ε5 Τετάρτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3454 8 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3456 8 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3462 8 14-15Ε Ε7 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3463 8 14-15Ε Ε2 ΤΡΙΤΗ 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
3465 8 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3479 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3497 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3502 6 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3516 6 13-14Ε Ε5 Τετάρτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3518 6 13-14Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
3520 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3525 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3528 6 14-15Ε Ε1 ΤΡΙΤΗ 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
3534 6 13-14Ε Ε10 Πέμπτη 8-9 Ελλιπής Παρακολούθηση
3545 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3559 6 14-15Ε Ε4 ΤΡΙΤΗ 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
3561 6 13-14Ε Ε10 Πέμπτη 8-9 Ελλιπής Παρακολούθηση
3565 6 13-14Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3570 6 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3580 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3581 6 13-14Ε Ε5 Τετάρτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3603 6 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3623 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3624 6 13-14Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
3625 8ο 15-16Ε Ε9 Πέμπτη 19-20 Ελλιπής Παρακολούθηση
3629 6 13-14Ε Ε6 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
3635 6 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
3661 6 13-14Ε Ε2 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3680 6 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3690 6 13-14Ε Ε8 Πέμπτη 6-7 Ελλιπής Παρακολούθηση
3691 6 13-14Ε Ε9 Πέμπτη 7-8 Ελλιπής Παρακολούθηση
3737 4 14-15Ε Ε6 ΤΕΤ 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
3758 4ο 14-15Ε Ε9 ΠΕΜ 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
3760 4 14-15Ε Ε7 ΤΕΤ 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3761 4 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3770 4ο 14-15Ε Ε7 ΤΕΤ 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3781 4ο 14-15Ε Ε8 ΤΕΤ 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
3793 4ο 14-15Ε Ε9 ΠΕΜ 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
3803 4 14-15Ε Ε4 ΤΡΙΤΗ 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
3810 8 16-17Ε Ελλιπής Παρακολούθηση
3815 4 14-15Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
3828 6 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3833 4 14-15Ε Ε6 ΤΕΤ 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
3850 4ο 14-15Ε Ε8 ΤΕΤ 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
3862 6ο 15-16Ε Ε9 Πέμπτη 19-20 Ελλιπής Παρακολούθηση
3864 4 14-15Ε Ε4 ΤΡΙΤΗ 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
3882 10 14-15Ε Ε3 ΤΡΙΤΗ 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
3891 3ο 15-16Ε Ε9 Πέμπτη 19-20 Ελλιπής Παρακολούθηση
3906 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
3911 4ο 15-16Ε Ε9 Πέμπτη 19-20 Ελλιπής Παρακολούθηση
3915 4 15-16Ε Ε4 Πέμπτη 10-11 Ελλιπής Παρακολούθηση
3916 4 15-16Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
3920 4 15-16Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
3935 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
3948 4 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
3954 6 16-17Ε Ε2 Τρίτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
3959 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
3963 4 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
3967 6 16-17Ε Ε1 Παρασκευή 16-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
3971 4ο 15-16Ε Ε8 Πέμπτη 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
3981 4 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
3994 4ο 15-16Ε Ε8 Πέμπτη 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4001 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
4010 4 15-16Ε Ε3 Τετάρτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4014 4 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
4016 4ο 15-16Ε Ε7 Πέμπτη 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
4018 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
4037 4 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 14-15 Ελλιπής Παρακολούθηση
4044 6 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4045 4ο 15-16Ε Ε7 Πέμπτη 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
4053 4ο 15-16Ε Ε7 Πέμπτη 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
4054 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4058 4ο 15-16Ε Ε8 Πέμπτη 18-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4060 4 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
4062 4ο 15-16Ε Ε5 Πέμπτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4067 4 16-17Ε Ε6 Πέμπτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4069 4 15-16Ε δεν δηλωσε τμημα Ελλιπής Παρακολούθηση
4070 4ο 15-16Ε Ε5 Πέμπτη 15-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4076 4ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
4077 4 15-16Ε Ε1 Τετάρτη 13-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
4078 4ο 15-16Ε Ε7 Πέμπτη 17-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
4091 4 16-17Ε Ε3 Τρίτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4096 4 16-17Ε Ε6 Πέμπτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4098 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4101 4 16-17Ε Ε2 Τρίτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4109 4 16-17Ε Ε1 Παρασκευή 16-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
4112 4 16-17Ε Ε6 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
4138 4 16-17Ε Ε6 Πέμπτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4140 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση
4141 4 16-17Ε Ε3 Τρίτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4142 4 16-17Ε Ε6 Πέμπτη 15-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
4145 4 16-17Ε Ε1 Παρασκευή 16-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
4149 4 16-17Ε Ε6 Πέμπτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4160 4 16-17Ε Ε6 Πέμπτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4165 4 16-17Ε Ε3 Τρίτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4181 4 16-17Ε Ε1 Παρασκευή 16-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
4182 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4193 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4199 4 16-17Ε Ε3 Τρίτη 17-19 Ελλιπής Παρακολούθηση
4200 4 16-17Ε Ε1 Παρασκευή 16-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
4208 2ο 15-16Ε Ε6 Πέμπτη 16-17 Ελλιπής Παρακολούθηση
4210 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 14-16 Ελλιπής Παρακολούθηση
4217 4 16-17Ε Ελλιπής Παρακολούθηση
4217 4 16-17Ε Ελλιπής Παρακολούθηση
4365 4 16-17Ε Ε1 Παρασκευή 16-18 Ελλιπής Παρακολούθηση
4378 4 16-17Ε Ε4 Τετάρτη 12-14 Ελλιπής Παρακολούθηση

Η λίστα δεν είναι αποκλειστική, καθώς υπάρχει περίπτωση και άλλοι φοιτητές να έχουν Ελλιπή Παρακολούθηση, και να μην συμπεριλαμβάνονται στην λίστα επειδή π.χ. δεν δήλωσαν ποτέ το μάθημα, ή για άλλους λόγους.
Εαν κάποιος φοιτητής θεωρεί οτι εσφαλμένα βρίσκεται σε αυτή την λίστα ας μου στέιλει email με τα στοιχεία του και με το Εξάμηνο που υποστηρίζει οτι έκανε παρουσίες στο μάθημα.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες