Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Ιούνιος 2017

E-mail Εκτύπωση PDF

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Ιούνιος 2017

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων (έξω από το γραφείο "ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" των κκ. Λάντζου και Ζιώγα), στο ισόγειο του κτηρίου Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Επίδειξη γραπτών κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail, ΜΟΝΟ μετά από σύγκριση με τις ανηρτημένες λύσεις και βεβαιότητα για σφάλμα του διδάσκοντα στη βαθμολόγηση

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες