ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, Ιούνιος 2017

E-mail Εκτύπωση PDF

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, Ιούνιος 2017

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων (έξω από το γραφείο "ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" των κκ. Λάντζου και Ζιώγα), στο ισόγειο του κτηρίου Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Επίδειξη γραπτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ανηρτημένης έντυπης ανακοίνωσης : Πέμπτη 22/6/17, 12.00-18.00

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες