Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων», του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μικροκυματικών Διατάξεων»,  του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 

 

 

 

Η πρόσκληση

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες