Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση» του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορική

E-mail Εκτύπωση PDF

 


      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

         Τηλ. 23210-49341, Fax:23210-49128

 

                                                                                                     

                                                                                         Σέρρες, 16-01-2017

                                                                                  Α.Π.      4

                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση» του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή.

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3848/2010,

 

ανακοινώνεται ότι:

 

Κατατέθηκε στo πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στις 16-01-2017 και έλαβε αριθμ. πρωτ. 3/16-01-2017, η Εισηγητική Έκθεση για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση», από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή όπως ορίστηκε στην υπ.΄αριθμ. 1/8-12-2016 συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016.

 

 

 

 

                                                                              

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

                                            

                                                                      

 

 

Αναστάσιος Παπατσώρης,

Καθηγητής

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες