Ολες οι ανακοινώσεις
   Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
99 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Δευτέρα,20 Νοέμβριος 2017
100 Βαθμολογία ενδιάμεσης εξέτασης εργαστηρίου "Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ" (Τμήματα Τρίτης και Τετάρτης 8-10) Δευτέρα,20 Νοέμβριος 2017
101 Οπτικός Εργαστήριο. Ενδιάμεση εξέταση 27-28 Νοεμβρίου 2017 Πέμπτη,16 Νοέμβριος 2017
102 Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Τετάρτη,15 Νοέμβριος 2017
103 Αναβολή Προόδου Εργαστηρίου Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο Τετάρτη,15 Νοέμβριος 2017
104 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - Project Εργαστηρίου Τετάρτη,15 Νοέμβριος 2017
105 Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές ανάδειξης των Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Παρασκευή,10 Νοέμβριος 2017
106 Εξέταση προόδου στο μάθημα "Εξελικτική Υπολογιστική - Εργαστήριο" Παρασκευή,10 Νοέμβριος 2017
107 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Παρασκευή,10 Νοέμβριος 2017
108 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Ε) Τμήμα Δευτέρας Πέμπτη,09 Νοέμβριος 2017
109 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΠΡΟΟΔΟΣ) ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» Πέμπτη,09 Νοέμβριος 2017
110 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-Ι ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗ Πέμπτη,09 Νοέμβριος 2017
111 Εξέταση προόδου στο μάθημα «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο» Τετάρτη,08 Νοέμβριος 2017
112 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Τετάρτη,08 Νοέμβριος 2017
 
Σελίδα 8 από 173

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες