Ολες οι ανακοινώσεις
   Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛ. & ΜΕΤΑΔ. (Ε) (Τμήματα κ. Τσίτσου)" Τρίτη,21 Νοέμβριος 2017
2 Αναγνώριση Προτύπων (Θεωρία) Δευτέρα,20 Νοέμβριος 2017
3 Ανάκληση προκήρυξης εκλογών εκπροσώπου προπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο του Ιδρύματος Δευτέρα,20 Νοέμβριος 2017
4 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος και τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δευτέρα,20 Νοέμβριος 2017
5 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Δευτέρα,20 Νοέμβριος 2017
6 Βαθμολογία ενδιάμεσης εξέτασης εργαστηρίου "Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ" (Τμήματα Τρίτης και Τετάρτης 8-10) Δευτέρα,20 Νοέμβριος 2017
7 Οπτικός Εργαστήριο. Ενδιάμεση εξέταση 27-28 Νοεμβρίου 2017 Πέμπτη,16 Νοέμβριος 2017
8 Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Τετάρτη,15 Νοέμβριος 2017
9 Αναβολή Προόδου Εργαστηρίου Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο Τετάρτη,15 Νοέμβριος 2017
10 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - Project Εργαστηρίου Τετάρτη,15 Νοέμβριος 2017
11 Προγραμματισμός Ι (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 Δευτέρα,13 Νοέμβριος 2017
12 Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλογές ανάδειξης των Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Παρασκευή,10 Νοέμβριος 2017
13 Εξέταση προόδου στο μάθημα "Εξελικτική Υπολογιστική - Εργαστήριο" Παρασκευή,10 Νοέμβριος 2017
14 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Παρασκευή,10 Νοέμβριος 2017
 
Σελίδα 1 από 166

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες